למה אסור לנשים ללמוד קבלה?

#זוהר #לנשים #לימוד #קבלה