מראה לנשמה עשרת הדיברות בראי חכמת הקבלה החסידות והפנימיות