המומלצים

הרב יהודה צבי ברנדויין – י"ח בניסן – יום פטירתו

#הרב# יהודה #צבי #הרש #ברנדויין – י"ח בניסן יום פטירתו | תלמיד בעל הסולם בעל #מעלות #הסולם על #תיקוני #הזוהר #ברנדווין #רב #ההסתדרות #חסידות #סטרטין #אשלג
כפי שסיפר בנו, הרב אברהם ברנדוויין זצ"ל, "אבי היה גר בעיר העתיקה באותו בית בו דר רבינו בעל הסולם. הוא נהג לקום כל לילה וללמוד קבלה, עוד מטרם שלמד עם רבינו. וכשנודע לאחד ממקובלי ירושלים – ר' אשר זעליג מרגליות שבעל הסולם דר בעיר העתיקה, אמר אז לאבי שימהר להתקשר ולהתחבר עמו, וכך למעשה התחיל הקשר הנפלא בין אבי לבין רבינו הקדוש בעל הסולם"
הוסמך לרבנות ע"י גדולי הדור, הרב אברהם יצחק קוק והרב יוסף חיים זוננפלד. בירושלים החל ללמוד את תורת הנסתר בישיבות "חיי עולם" ו"שער השמיים". כשהגיע הרב אשלג, בעל הסולם, לעיר העתיקה, נתקבל הרב ברנדוויין כתלמידו בתורת הסוד, והמשיך להיות תלמידו המסור במשך שלושים ושתיים שנה.

"והנה כללות הרע אשר עליו נאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו, היא אהבה עצמית (הנקראת אגואיזם) שהוטבעה בלב האדם, שכל תנועותיו סובבות על קוטבו עצמו מבלי שום נצוצי השפעה לזולתו. ועל זה אמרו חז"ל (קדושין ל'), שהקב"ה אומר בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, שע"י העסק בתורה ומצוות לשמה, מתחנך האדם לאט לאט, עד שמספיק לאבד מקרבו כל נצוצין של אהבה עצמית, ומקדש את כל תנועותיו רק להשפיע אל הזולת, אשר אפילו הדברים ההכרחיים שהוא מקבל, הוא בכדי שתהיה לו היכולת להשפיע". "….אף אתה כל מעשיך יהיו להשפיע ולהועיל לזולתך, ובזה תדמה צורתך למדותיו של הקב"ה, וזוהי דבקות ודעת את ה'"

תוכן קשור

כתיבת תגובה

Back to top button