הקדמה לתלמוד עשר הספירות אות י' – מקום בחירה ועבודה