תלמוד עשר הספירות – הנברא לא צמצום של תודעת הבורא ח"ו!