קבלה וחסידות- סידרה או ספירה מחשבה גשמית או רוחנית