חג הגאולה – י"ט כסלו

#חג #הגאולה – י"ט כסלו #צמאה #החסידות #ראש #השנה #לחסידות #האדמור #הזקן #תשפב