קבלה למתחיל ההבדל בין לוחות הברית הראשונים להשניים