קבלה למתחיל הבור ריק אין בו מים אבל יש בו נחשים ועקרבים