רבי חיים ויטאל – שיפחא ארורה כי תירש גבירתה בחיצוניות עשיה