מועדי ישראל האדם ומה שביניהם | דרושי ראש השנה – דרוש ג' | שער הכוונות | שיעור 6 | תשפ"ב