מועדי ישראל האדם ומה שביניהם | דרושי ראש השנה – דרוש ג' | שער הכוונות | שיעור 5 | תשפ"ב