מאמרי הסולם – שיעור 082 – מאמר נד – מהות המסתורין ואגפיה