מועדי ישראל האדם ומה שביניהם | דרושי ראש השנה | שער הכוונות | שיעור 10 | תשפ"ב