מועדי ישראל האדם ומה שביניהם | דרושי ראש השנה | שער הכוונות | שיעור9| תשפ"ב