מועדי ישראל האדם ומה שביניהם | דרושי ראש השנה | שער הכוונות | שיעור 8 | תשפ"ב