הקדישו מספר דקות לתרגול בהכנסת הבריאה לחייכם על פי שיטת עין הבדולח 💚