בית דין של מעלה – המחשבה שיש במציאות האלוקית בית דין וכתיבה וחתימה היא ילדותית – הרב גוטליב