כתיבה וחתימה טובה – ברכה ושלום כרך ד' מאמר נ"ג – הרב גוטליב