לנטרל את כוחו של השטן – זהר ראש השנה – פרשת וירא אות שפ"א – הרב גוטליב