מחצה על מחצה חלק א' – ברכה ושלום כרך ד' מאמר נ"ב – הרב גוטליב