הכנפיים של התורה – שיעור בספר התניא – פרק מ חלק ב' – 50 – הרב גוטליב