מהו בעבודה – "מי שמטמא עצמו, מטמאים אותו מלמעלה" – מאמרי הלב 67 – תשמ"ט מאמר כ"ו חלק ב – הרב גוטליב