הרב ברוך שלום אשלג – עיגולים ויושר – עץ חיים – בעל הסולם והאר"י -שיעור מוקלט