פתיחה לחכמת הקבלה – ענין שבירת הכלים ונפילתם לבי"ע – הקלטת של אדמו"ר הרב"ש