שיעור ו' מפיו של בעל הסולם, זהר חדש בראשית חזרה מאות כג' – לה'