מועדי ישראל האדם ומה שביניהם | דרושי ראש השנה | שער הכוונות | שיעור 5 | תשפ"ב