קיללת אלוקים תלוי – פנימיות פרשת כי תצא – הרב גוטליב