מהו בעבודה – "מי שמטמא עצמו, מטמאים אותו מלמעלה" – מאמרי הלב 66 – תשמ"ט מאמר כ"ו חלק א – הרב גוטליב