מהו בעבודת "איש אשר בו מום לא יקרב" – מאמרי הלב 65 – תשמ"ט מאמר כ"ה חלק ג – הרב גוטליב