תע"ס חלק ח' – שאלות לפירוש המילות – שאלה קל"ג – הרב גוטליב