שלום אהבה הכלה סובלנות – לא במחיר החיים – מתוך זוהר נח אות שכו' – הרב גוטליב