מהו בעבודת "איש אשר בו מום לא יקרב" – מאמרי הלב 63 – תשמ"ט מאמר כ"ה חלק א – הרב גוטליב