מהו בעבודת "אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך" – מאמרי הלב 62 – תשמ"ט מאמר כ"ד חלק ג – הרב גוטליב