חכמים עליונים חכמים של קודש – זוהר נח – 92 – אות ש" – הרב גוטליב