מהו בעבודת "אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך" – מאמרי הלב 61 – תשמ"ט מאמר כ"ד חלק ב – הרב גוטליב