הבל קול ודיבור והקרח הנורא – סודות מחדרו של בעל הסולם – שמעתי מאמר ל"ג – הרב גוטליב