חכמים עליונים חכמים של קודש – זוהר נח – 91 – אות ד"ש – הרב גוטליב