מאמר מאת הרב"ש זצ"ל בעניין פרשת שקלים מתוך "ברכת שלום על התורה"