מאמר ג' מתוך ספר המאמרים שנת תשמ"ד מאת הרב ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל