מראה לנשמה 10⏳ בפרשת השבוע באספקלריית הקבלה והחסידות