סעודה לכבוד סיום הזהר במירון עם בעל הסולם ותלמידיו חלק א