מאמר הערבות מאת בעל הסולם – הרב יהודה לייב אשלג זצ"ל