מראה לנשמה מקץ 10⏳ בפרשת השבוע באספקלריית הקבלה והחסידות