מהו בעבודת "אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך" – מאמרי הלב 60 – תשמ"ט מאמר כ"ד חלק א – הרב גוטליב