"לא תכלא רחמיך ממני" – ביאורי תפילה 70 – הרב גוטליב