מהו בעבודת ה' אם בלע את המרור לא יצא? – מאמרי הלב 58 – תשמ"ט מאמר כ"ג חלק ג – הרב גוטליב