"והאבן הזאת אשר שמתי מצבה" – זוהר נח – 88 – אות רפ"ח – הרב גוטליב