היסורים מאת ה' חלק א' – פנימיות פרשת עקב – הרב גוטליב