האור האלוקי מפוצץ את החומר ויוצר את חלקיקי הנבראים – הרב גוטליב